07. April 2005.

Prema rezultatima najnovijeg istraživanja tržišta Service Pack 2 za Windows XP još uvek nije uspeo da pridobije poverenje velikih kompanija. U istraživanju koje je sprovela kompanija AssetMetrix na uzorku od 251 američke kompanije, njih tek 24% je na svojim računarima primenilo SP2. Oko 40 % ispitanih kompanija koje u svom radu koriste Windows XP izbegava primenu SP2, dok ih je samo 7% prhvatilo. Ostatak kompanija nema čvrsto određen stav.
Rezultati istraživanja kompanije AssetMetrix takođe su pokazali da su manje kompanije sklonije korišćenju Windowsa XP od velikih, te su češće koristile SP2 na svojim računarima.


 
Uvoznici IT brendova brendovi