PANTHEON™ je savremen informacioni sistem za vođenje i upravljanje preduzeća razvijen u DataLab-u. Poslovni programski paket za e-budućnost, koji korisnicima omogućava najviši nivo konkurentnosti.
Pretvorite podatke u profit!

Osnova za uspešan posao.
Za svaku vrstu delatnosti.

 
 

Odlično rešenje za sve delatnosti
PANTHEON™ je pogodan za svaku poslovnu delatnost. Sa zadovoljstvom ga koriste proizvodna, uslužna i trgovinska preduzeća. Odgovara svakoj veličini preduzeća– od mikro (do 5 korisnika) do velikih (preko 500 korisnika) preduzeća. Uprkos širokom spektru korisnika ipak su određene vrste preduzeća više zastupljene među našim korisnicima. To su pre svega brzo rastuća trgovinska i proizvodna preduzeća, gde su potrebe za stabilnom i pristupačnom poslovnom informatikom najveće. PANTHEON™ koristi 7.000 preduzeća u 8 država!


Uvek u koraku sa vremenom ili čak ispred
Ukoliko bi morali da preciziramo našu najmoćniju prednost, to bi svakako bio neprestan razvoj i poboljšanje aplikacija u skladu sa promenama u okruženju i specifičnim, novim potrebama korisnika. Sa promenama i poboljšanjima ne pratimo samo dinamično srpsko zakonodavstvo, već pažljivo slušamo sve predloge i želje naših korisnika. Programski paket DataLab PANTHEON™ se stalno dopunjuje novim funkcijama koje podržavaju poslovne procese. Takođe, kritične, ili za korišćenje zahtevne funkcije identifikujemo odmah i preoblikujemo ih u jednostavnije.

 
 

PANTHEON Priručnik za početnike

image006  » Preuzmite svoj besplatan primerak

Uvođenje i korišćenje sa stalnom stručnom podrškom
PC Centar se stara da se briga za korisnika ne završi sa programskom opremom. Zato je postavljena najveća struktura podrške za poslovno-informacionu programsku opremu u malim i srednjim preduzećima u regiji. U Srbiji saradjujemo sa 13 partnerskih preduzeća koja imaju 56 sertifikovanih konsultanata.
PC Centar i DataLab-ovi partneri u predprodajnom procesu sa korisnikom pregledaju organizacione i radne zahteve, licenciranje potrebne programske opreme i terminski plan implementacije. Kod implementacije podešavaju parametre sistema i opis organizacije. Korisnike školuju i pomažu im da počnu sa korišćenjem. Sa doprogramiranjem funkcionalnosti prilagođavaju sistem do zahtevanog nivoa. Korisnik bira partnera, sa kojim će sarađivati, i može ga u slučaju nerazumevanja ili nezadovoljstva zameniti sa dugim parnerom, čime se povećava sigurnost kod klijenta.

 

 
   » Preuzmite demo verziju

Verzije po vašoj meri
PANTHEON™ postoji u šest (6) verzija, prilagođenih potrebama preduzeća. Svaka viša verzija sadrži sve funkcionalnosti
nižih verzija. Tako npr. PANTHEON™ ME sadrži sve, što sadrži PANTHEON™ RT i SE i za njih dodatno navedenu funkcionalnost.


Licenca po vašim mogućnostima
DataLab programska oprema se licencira na osnovu broja korisnika, koji u istom trenutku dostupaju do sistema. To znači, da programska oprema može biti instalirana na proizvoljnom broju računara, ali da je može u istom trenutku koristiti onoliko korisnika, koliko preduzeće ima kupljenih licenci. Ukoliko je broj korisnika dostignut, dodatan korisnik neće moći da se prijavi u sistem. Odjavom prijavljenog korisnika iz sistema može da se prijavi neko drugi (roaming licencees).

 
 

Sa računovođom ruku pod ruku
PANTHEON™ je idealan i za računovodstvene servise. U tom slučaju i preduzeće i računovodstveni servis imaju dvostruku korist. Neki računovodstveni servisi sa PANTHEON™-om nude i usluge E-računovodstva. Najjednostavniji oblik je, da klijent izdaje račune u PANTHEON™-u, koji se zapisuju u bazu podataka, koju ima kod sebe. Ti podaci se obično preko noći izvoze iz njegove baze podataka i uvoze u bazu podataka računovodstvenog servisa. Oni ih proknjiže i sledeću noć pošalju nazad klijentu. Kod naprednijih oblika E-računovodstva, koji zahtevaju brzu internet vezu (ADSL, kablovski), svi se povezuju na istu bazu podataka i gledaju iste podatke. Time se rešava problem sinhronizacije (zaostanci, problemi sa brisanjem ...). Informacije na obe strane su trenutne, a rad je lakši.

 
 

Sistem poslovne inteligencije ZEUS
Da li ste rukovodilac sa premalo podataka za odlučivanje na osnovu stvarnih brojeva? Da li ste poslovni analitičar ili informatičar, koji previše vremena izgubi u izradi istih izveštaja za svoje nadređene? Da li ste planer, koji za svoj rad nema prave alate? U PANTHEON™ smo integrisali modularni sistem poslovne inteligencije ZEUS, koji obuhvata izveštavanje, analitiku i planiranje za pojedine poslovne funkcije. ZEUS, koji se temelji na OLAP tehnologiji, je zasnovan na naprednoj tehnologiji koja omogućava veoma jednostavnu upotrebu.

Prilikom razvoja »ZEUS Izveštavanje u četiri koraka« na umu smo imali jednostavno korišćenje. Kao što samo ime kaže, pomoću ZEUS Izveštaja moguće je iz zadatih oblika izveštavanja i nekih dodatnih podešavanja izraditi proizvoljan izveštaj u četiri jednostavna koraka. Svaki izrađeni izveštaj možemo da odštampamo, sačuvamo, izvezemo u Excel itd. Oblik izveštaja može biti tabelarni ili grafički. Tu su i ZEUS Analize sa »povuci i spusti« načinom rada, koje su primerene za nezahtevne korisnike, ali ih pre svega odlikuje uspešna podrška za zahtevnije korisnike. Analitičke sposobnosti ZEUS Analiza su napravljene upotrebom rotacione tabele i grafikona, koje nude funkcije, kao što su rotacija u dubinu, rotacija dimenzija i filtriranje, i upotreba dodatnih funkcionalnosti, kao što su rotacija drill-through (veza sa polaznim dokumentima i šifarnicime), indeksi, izvoz u Excel, snimanje itd. Želje korisnika za jednostavnom upotrebom nismo zanemarili ni prilikom razvoja ZEUS Planiranja. Planiranje je omogućeno za područja prodaje, nabavke, plata i finansija; za proizvoljna vremenska razdoblja i po proizvoljnim parametrima (subjektima, državama, artiklima, klasifikacijama, odeljenjima...). Planirane podatke pomoću indeksa, razlika i kumulativa možemo jednostavno i brzo da uporedimo sa realizovanim podacima. Pored nevedenog ZEUS Planiranje dlikuju i napredni alati, kao što je Generator plana, koji na osnovu ostvarene realizacije i procenta povećanja/umanjenja vrši automatsko planiranje. ZEUS neprestano poboljšavamo i dograđujemo. Trenutno ga čine moduli Prodaja, Nabavka, Finansije i Zaliha, uskoro će im se pridružiti novi moduli. Korišćenjem ZEUS-a menadžeri dobijaju mogućnost jednostavne izrade najrazličitijih izveštaja i analiza, koje su im potrebne u svakodnevnom radu. Poslovni analitičari i planeri u ZEUS-u nalaze alate, sa kojima mogu na brz i pregledan način da izrade najrazličitije analize, ili da izrade detaljan poslovni plan po želji. Informatičari će biti zadovoljni ZEUS-om, jer je usled svoje integrisanosti u PANTHEON™ vreme implementacije minimalno.

 
 

Stabilan temelj za izgradnju informacionih rešenja
PANTHEON™ je potpuno objektno izgrađena aplikacija. U nju je ugrađeno razvojno okruženje SQL InterActive™, koje omogućava dodavanje novih funkcionalnosti, napisane u T-SQL, VBScript ili JScript. Specifičnosti pojedinog preduzeća, interno napisane analize ili alati za lakši rad se mogu uključiti u programski paket i postati njegov sastavni deo. Korisnici na ovaj način dobijaju najbolje: standardna programska oprema pomnožena brojem korisnika garantuje proveren rad opštih funkcija (npr. računovodstvo, plate, materijalno poslovanje …), dok nadogradnja po specifikaciji korisnika omogućava prilagođeno i upotrebljivo rešenje. Sve ovo je dostupno za samo deo cene nekih sličnih rešenja koje drugi proizvođači imaju u ponudi.
Usled PANTHEON™-ove javne strukture podataka veliki broj nezavisnih ponuđača IT-usluga razvija rešenja, koja se temelje na njemu. Rešenja polaze od dodatnih modula, namenjenih posebnim područjima rada u preduzeću (npr. podrška bar-kodu, ažuriranje radnog vremena, optimizacije u proizvodnji, arhivski i sistemi izveštavanja, sistemi za podršku korisnika i projektno vođenje …), do specijalizovanih rešenja za pojedine privredne subjekte (računovođe, spec. radnje, prevoznike …)

 
Preuzmite svoj besplatan primerak priručnika zatvori
Preuzmite demo verziju zatvori
Uvoznici IT brendova brendovi