Licenciranje Microsoftovog softvera putem količinskih programa licenciranja se ne može uporediti sa kupovinom gotovog proizvoda u maloprodaji. Želite li da saznate osnove o tome kako funkcionišu programi licenciranja, pročitajte pregled licenciranja. Ako razmišljate o nabavci licenci, pročitajte više na stranici Kako nabaviti licence za Microsoftove proizvode.

Programi količinskog licenciranja


Ako se prvi put srećete sa Microsoftovim programima količinskog licenciranja, pri pronalaženju najboljega rešenja za vaše poslovanje može vam pomoći pregled programa količinskog licenciranja. Ako već posedujete licencu za Microsoftove proizvode, upoznajte nove pojedinosti o programu licenciranja pod nazivom Software Assurance, i pročitajte više o mogućnostima pomoću kojih ćete održati korak s najnovijim izdanjima našeg softvera.

Open Value Subscription - OVS Program Open Value Subscription (OVS) Microsoftov program licenciranja koji za razliku od drugih Microsoftovih programa količinskog licenciranja, omogućava preduzeću da standardizuje poslovanje i da se pretplati na najnovije verzije softvera.

Open License - OLP Microsoft® Open License 6.0 je program količinskog licenciranja namenjen korporacijskim, državnim, dobrotvornim i akademskim organizacijama koje naruče najmanje 5 licenci.

Enterprise Agreement Microsoft® Enterprise Agreement 6.0 je količinski program licenciranja namenjen preduzećima sa više od 250 računara.Ostali programi licenciranja


Licence za razvojne programere, proizvođače softvera i partnere (engl.)
Programi licenciranja, Microsoft Product Integration Program i Systems Builder Licensing, neki su od ponuđenih programa licenciranja za proizvođače softvera, davaoce programskih usluga, nezavisne prodavce softvera, kao i razvojne programere.

Licence za servere (engl.)
Microsoft nudi široku paletu mogućnosti licenciranja za svoje različite proizvode namenjene serverima.

Programi količinskog licenciranja za akademske ustanove (engl.)
Microsoftovi programi količinskog licenciranja namenjeni akademskim ustanovama smanjuju troškove nabavke, nadogradnje, održavanje i upravljanje softverom i koriste prednosti jednostavnog i fleksibilnog definisanja cena na veliko.

Shared Source


Microsoftova Shared Source (engl.) filozofija je odmereni pristup koji trgovačkim preduzećima omogućava da izvorni kod dele sa svojim kupcima i partnerima, a da pritom očuvaju svoju intelektualnu svojinu.
Uvoznici IT brendova brendovi