Business-to-Business Portal

PC Centar B2B Portal »


Prednosti uvođenja i korišćenja B2B Portala u Vaše poslovanje

Business-to-Business Portal omogućava naručivanje preko interneta i potpuno je integrisan sa Pantheon-om. Namenjen je trgovinskim kompanijama sa velikim asortimanom artikala i velikim brojem komintenata. Osnovne prednosti korišćenja našeg rešenja su:

 • prilikom naručivanja vrši se automatsko kreiranje narudžbenice u Pantheon-u
 • komintent može da ima uvid u stanje zaliha, cene i ako postoje ugovorene cene
 • komintent ima uvid u svoje trenutno stanje kao i transakcije/porudžbine
 • aplikacija je brza, pouzdana i jednostavna za upotrebu
 • aplikacija nema dodatnih zahteva po pitanju hardvera i softvera koja je potrebno kupiti tako da su troškovi posedovanja svedeni na minimum

Kao primer uspešne implementacije navodimo PC Centar, jednog od najvećih prodavaca računarske opreme u Srbiji, gde se preko portala napravi preko 20.000 porudžbenica godišnje, sa više od 3.000 proizvoda na lageru i preko 500 komintenata koji koriste portal.

Pregled mogućnosti

Video prezentacija

 • Kartica kupca
  trenutni saldo, odobren kredit po ugovoru, odobrena valuta, preostali kredit, ugovoreni cenovnik, lista narednih dospeća
 • Podešavanja za kupca
  izmena podataka i lozinke za pristup, kupci koji nemaju nalog mogu popuniti zahtev za registraciju sa svim potrebnim podacima, direktno na portalu
 • Istorija
  pregled transakcija (kao kupac i kao dobavljač), pregled narudžbenica sa statusom narudžbenice, izvoz transakcija u Excel format, posebno pripremljene strane za štampu
 • Lager lista
  pregled lager liste sa količinama, opisi artikala, prikaz sadržaja sastavnice, filtriranje po klasifikacijhttp://www.pccentar.com/assets/images/b2b/proizvođaču, pretraživanje po nazivu delu naziva ili šifri, odvojeni prikaz više skladišta, odvojeni prikaz cena, prikaz PDV-a za svaki artikal, podesiva valuta u kojoj se cenovnik prikazuje, izvoz cenovnika u Excel format
 • Narudžbenica
  podesiva forma narudžbenice, prikaz rabata odvojeno ili uračunatog u cenu, odabir načina isporuke, odabir mesta za isporuku, mogućnost upisa dodatne napomene na narudžbenici, poseban prikaz za štampu
 • Ostalo
  najava uvoza i nove robe na lageru, raspored transporta, akcijska prodaja/specijalne ponude, anketa, mogućnost dodavanja informativnih strana, vesti, kontakt informacija
 • Ažuriranje sadržaja
  celokupan sadržaj portala koji nije vezan za podatke iz baze Pantheon-a ažurira se pomoću Windows aplikacije koja se isporučuje uz B2B portal

Potrebni uslovi

B2B portal je fleksibilan po pitanju platforme na kojoj se instalira. Za instalaciju B2B portala potrebno je imati web server u mreži u kojoj se nalazi server sa Pantheon bazom podaka. Moguće su sledeće varijante:

 • Operativni sistem: Microsoft Windows ili Linux
 • Web server: Microsoft IIS ili Apache (u oba slučaja mora biti instaliran PHP)
 • Baza podataka: Microsoft SQL Server ili Oracle ili MySQL

Server na kome je B2B portal instaliran mora da bude povezan na internet i da ima svoju adresu (statički IP) za pristup (npr. b2b.imefirme.com), brzina internet konekcije kao i protok zavise od broja klijenata i iskorišćenosti servisa – minimum 128 KBps u oba smera.

Implementacija i održavanje

Implementacija B2B portala zavisi od implementacije Pantheon-a, što se prvenstveno odnosi na šifarnik materijalnih sredstava, šifarnik partnera i dokumente narudžbenica. Implementacija se radi prema specifičnosti implementacije Pantheon-a kod klijenta, kao i zahtevima koje klijent ima po pitanju informacija koje želi da prikazuje na portalu.

Održavanje podrazumeva funkcionalnost B2B portala kako je to definisano u specifikaciji samog softvera (ispravljanje eventualnih nedostataka, uspostavljanje i održavanje svih funkcija koje su navedene u specifikaciji, kao i neophodne dorade usled promena na bazi od strane Datalab-a).

Uvoznici IT brendova brendovi